Sách được tặng từ Obook :"> (6)
Những cuốn sách đổi từ điểm review trên Obook của mình, cho hẳn ra một kệ nhé. :">