Những cuốn sách đổi từ điểm review trên Obook của mình, cho hẳn ra một kệ nhé. :">
6 quyển sách