Review sách Quán Gò Đi Lên (Truyện Dài)

Din Din đã review


Review khác về sách này 2
Minh Huệ đã review sách này

Đo Đo, cái tên chợ đã quá đỗi thân quen với những ai đã đọc Mắt Biếc. Đo Đo, nơi cái quán Gò đi lên ấy lại là tên một quán ăn nho nhỏ ở nơi Sài Gòn hoa lệ lại nhẹ nhàng xuất hiện trong tác phẩm Quá...

chi tiết