by Đặng Thùy Trâm

Review sách Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

Din Din đã review


Review khác về sách này 3
Vân đã review sách này

Đặng Thùy Trâm và Nhật ký Đặng Thùy Trâm - mình biết đến bà ấy và cuốn sách này chính vì một câu nói " Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố" Từ đó, theo một cách vô tình, mìn...

chi tiết
Phúc Nguyễn đã review sách này

Mình đọc Đặng Thùy Trâm là một sự tình cờ, chẳng qua vì sân si cuộc đời là đứa trong đội tuyển đọc nhiều hơn mình. mình mua về từ nhà sách

chi tiết