Review sách Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống

Diệu Hằng đã review
Hình đính kèm


Review khác về sách này 1
Thùy Kha Nguyễn đã review sách này

Quyển sách này thuộc thể loại văn học cho tuổi mới lớn. Nhân vật chính là cô bạn Madeline- cô bạn 19tuổi bị nhốt trong căn phòng đầy màu trắng của thuốc khử trùng. 19 năm của cuộc đời trong căn phò...

chi tiết