45 quyển sách
2013 - Boxset
Phi Thiên Dạ Tường
1
Băng
Bernard Minier, Hương Vũ
2
Another
Yukito Ayatsuji
16
Tiểu trợ lý
Lữ Thiên Dật
1
Tử vong tuần hoàn
Thiên Hạ Bá Xướng
1
Xú Hoàng
Dịch Nhân Bắc
2
Don't worry mama
Konohara Narise
1
Câu chuyện Bắc Kinh
Bắc Kinh đồng chí
1
Tảo mộ
Ngô Trầm Thủy
1
Cha nuôi
Thủy Thiên Thừa
1
An cư lạc nghiệp
Đại Đao Diễm
1
Maus
Art Spiegelman
1
Hồ (the lake)
Yasunari Kawabata
1
Ánh sáng lạnh
Konohara Narise
1
Cơn sốt lạnh
Konohara Narise
1
Giấc ngủ lạnh
Konohara Narise
1
Castle Mango
Konohara Narise
1
Cuối dòng sông
Konohara Narise
1