Diem Le đã thêm 2 sách vào thư viện
Diem Le
Mình đến với quyển sách " Nghệ thuật tối giản" của Dominique L'oreau chỉ với một sự tình cờ, nhưng sau đó đây là quyển sách gối đầu giường, là một cẩm nang sống của mình. Quyển sách dành cho những ai tìm kiếm một cuộc sống đơn giản hơn và tốt đẹp hơn, trong tâm trí, cơ thể hoặc tại nhà.