Another
by Yukito Ayatsuji
16 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Another, một quyển sách kinh dị 3 trong một của tác giả Yukito Ayatsuji. 

Trước khi mua sách tôi cũng đã xem anime của bộ truyện này nên nội dung cũng đã nắm được phàn nào. Truyện kể về một học sinh trung học lớp 9 tên là Sakakibara Koichi chuyển đến một trường công nơi vùng quê Nhật Bản, đến lớp 9-3-lớp học gần với cái chết nhất. Về nội dung thì khỏi phải bàn, tác g... đọc tiếp