Đào Thư Ngọc review sách này 2

Đọc phần review đầu thực sự là rất cuốn và mình nghĩ nên muốn ngay! Mua từ 2 năm trước nhưng mới đọc hơn vài trang đầu thì thật là lối văn của tác giả không mấy ấn tượng và hơi dài dòng. Đến tận bây giờ khi trời mưa lũ tại nên mình lại lôi ra đọc lại :))

Ban đầu sẽ hơi chán, nhưng khi đọc sâu vào thì thấy nó cũng đáng để đọc và rất có chiều sâu.  đọc tiếp