Sức Mạnh Tiềm Thức
by Joseph Murphy
3 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Sức Mạnh Tiềm Thức

DanDan đã review

Cuốn sách này thực sự rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc thử 1 lần trong đời. Nó thực sự đã thay đổi con người mình, giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống và cho mình thêm những kiến thức rất bổ ích.

Thực sự cảm ơn Joseph Murphy
Review khác về sách này 2
Tư duy của chúng ta là nền tảng cốt lõi để mỗi người nhìn nhận thế giới này và đưa ra những đánh giá phù hợp trong cuộc sống. Sức sáng tạo và sự hiểu biết cũng được hình thành bởi tư duy của một co... chi tiết
Theo nghiên cứu của NLP, não bộ con người được chia thành 2 phần là tiềm thức và ý thức:– Tiềm thức giống như phần chìm của tảng băng chìm điều khiển & chiếm 90% tư duy của bạn.– Ý thức chỉ chi... chi tiết