Nước Đức Thế Kỷ XIX: Cuộc Cách Mạng Giáo Dục, Khoa Học Và Công Nghệ
by Nguyễn Xuân Xanh
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cuốn sách đã cho tôi rất nhiều cảm hứng với sự vươn lên vĩ đại của dân tộc Đức. Một dân tộc năm 1800 tụt hậu về khoa học và y học, năm 1806 bị quân đội của Napoleon đánh sập một ngày tại Jena và Auerstedt – đã vươn lên để cuối thế kỉ XIX nước Đức đã là một người khổng lồ trong lòng châu Âu. Nước Đức đã làm những cuộc cải cách quan trọng- về giáo dục, đại học và khoa học, công n... đọc tiếp
Cường Nguyễn Mạnh đã thêm 1 sách vào thư viện
Nước Đức Thế Kỷ XIX: Cuộc Cách Mạng Giáo Dục, Khoa Học Và Công Nghệ
by Nguyễn Xuân Xanh
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Cường Nguyễn Mạnh đã thêm 1 sách vào thư viện
Mặc Kệ Thiên Hạ - Sống Như Người Nhật
by Mari Tamagawa
13 reviews
Có 18 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể