Văn Minh Đông Phương Và Tây Phương
by Thu Giang Nguyễn Duy Cần
1 reviews

Review sách Văn Minh Đông Phương Và Tây Phương

Thêm 1 cuốn của cụ này mà mình thích. Cũng như 1 vài cuốn khác của cụ, mình thích vì giọng văn khá thu hút, còn về nội dung cuốn này thì có những chỗ mình không đồng ý, nhiều cái mình không thấy có gì mới, cơ mà chắc như cụ viết ở đầu, cụ là người đầu tiên viết về chủ đề này. Nghe nói cụ Cần thiên về Lão còn cụ Hiến Lê thiên về Nho, chắc khi nào mình phải kiếm cụ Lê về đọc. Bởi mình tự thấy mình có sự pha trộn đông tây tương đối, phần lớn mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây, cơ mà đọc lại thì thấy có nhiều gốc gác của mình vẫn bám rễ ở phương Đông.

Anyway cuốn này bảo vệ Đông khá rõ, cụ Cần cũng giải thích tại việc đó là việc còn ít người làm, bảo vệ lối sống thiên hướng tinh thần hơn thiên hướng vật chất của phương Tây.