Review sách Triết Học Kinh Điển - Ý Niệm Hiện Tượng Học

Cuốn sách là bản dịch và chú giải rất hữu ích của thầy Sơn về những nguyên lý [mở đầu] của hiện tượng học [HTH]. Về cơ bản, HTH không đồng tình với tâm lý học và khoa học thực chứng, HTH muốn xây dựng lại nền tảng cho khoa học mà tất cả các nền tảng đều được minh chứng rõ ràng, không thừa nhận suông. Như đã nói, cuốn sach này mới chỉ là bước khởi đầu, nên hi vọng thầy Sơn và các cộng sự sẽ tiế tục công cuộc của mình để mang lại trọn vẹn lý thuyết của Husserl tới với độc giả Việt Nam.