Review sách The Philosophy Book: Big Ideas Simply Explained: DK ...

Cuốn sách này có thể khiến mấy cuốn phổ cập triết học ở VN như thế giới của Sophie hay phần nào Plato và con thú mỏ vịt giảm bớt giá trị, bởi nó đi thẳng vào triết học, không cần phải lồng ghép các yếu tố khác mà vẫn cuốn hút và dễ hiểu. So với cuốn Philosophy in minutes thì cuốn này dài hơn, cũng có một vài điểm có thể coi là điểm trừ, tỉ dụ cách sắp xếp hơi rời rạc (chẳng hạn các triết gia phân tích xếp xen kẽ với triết gia hiện tượng học) làm người đọc hơi khó so sánh, bù lại thì ở mỗi triết gia lại có phần ghi chú các triết gia khác liên quan nên có thể lần theo đó mà so sánh suy nghĩ của các ngài được? Tuy nhiên phần thể hiện theo các trường phái vẫn là khá mờ nhạt (so với philosophy in minutes). Điểm nữa là không phải toàn bộ hệ thống tư tưởng của một triết gia được phản ánh (vẫn so với philosophy in minutes) mà tác giả lại chọn ra những lát cắt mà theo họ có tính đại diện (chẳng hạn Hobbes chỉ nêu về nhận thức luận, không nói về chính trị). Dù sao thì đây vẫn là một cuốn khá thú vị, đọc rồi muốn đọc nữa, cũng là cách mình tiếp cận với tư tưởng của mấy ngài, và có một số tư tưởng làm mình khá hứng thú, được mở mang và đảo chiều nhiều tư duy cố hữu (việc mà triết học luôn làm tốt). Có lẽ nhiều bạn cũng sẽ thấy nhiều wow moment như mình khi đọc cuốn này. Chung quy lại, 4.5, chưa hoàn hảo nhưng đáng đọc, phù hợp trình độ beginner :)