Những Huyền Thoại
by Roland Barthes
1 reviews

Review sách Những Huyền Thoại

Theo mình người đọc nên đọc phần 2 trước phần 1, bởi như mình đọc phần 1 trước rồi cứ như người mù đi dò đường: đọc những huyền thoại mà tác giả đưa ra mà cũng không rõ cái huyền thoại thể hiện ra thế nào, trong khi nếu đọc phần 2 trước, thì khung lý thuyết có được sẽ là kim chỉ nam để người đọc tìm kiếm và lý giải được những phân tích của tác giả. Bởi mình đọc phần 1 trước nên cảm giác mông lung, sự đa dạng các chủ đề cộng với việc tác giả bàn về những chủ đề có tính thời sự lúc đó ở Pháp nên mình cảm thấy khá xa lạ và không đọng lại được nhiều điều. Phần 2 tác giả trình bày khá nhiều xoay quanh lý thuyết huyền thoại, trong đó quan trọng nhất là lý giải sự hình thành huyền thoại thông qua ngôn ngữ. Để hiểu được lý thuyết này thì nên biết qua kí hiệu học của Saussure, mà tốt nhất là nên tìm hiểu về kí hiệu học. Để giải thích nhanh thì xin lấy một ví dụ trong sách: Tư bản. Tư bản ban đầu có một nghĩa của nó với đầy đủ chiều sâu và tính lịch sử, nhưng sau một quá trình, ý nghĩa đó bị ẩn đi, và hòa vào đó là ý nghĩa của một con người đại đồng, tức làm cho tư bản trở thành từ - một cách tự nhiên - miêu tả con người bình thường, nông nghĩa và mờ đi nghĩa lịch sử của từ tư bản. Vì mình không dám nói là mình hiểu hết Những huyền thoại, nên cách lý giải vừa rồi có thể không đúng, và tác phẩm này cần đọc lại và đọc cẩn thận, phù hợp với người nghiên cứu hơn là đối tượng phổ thông như mình.