Người Xa Lạ
by Albert Camus
1 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Xa Lạ

Cuốn sách này làm thành 1 cặp với Thần thoại Sisyphus, và theo mình nên đọc Thần thoại Sisyphus trước hoặc hiểu về khái niệm Phi lý trong quan điểm của Camus để có thể hiểu điều tác giả muốn truyền tải.