Lịch Sử Của Tính Hiện Đại
by Jacques Attali
1 reviews

Review sách Lịch Sử Của Tính Hiện Đại

Nhìn lại lịch sử của tính hiện đại cũng chính là nhìn vào thực tại cuộc sống của chúng ta, suy tư về nó, và nghĩ về tương lai đang tới. Một cuốn sách đáng đọc mà lại dễ tiếp cận đối với những lĩnh vực có sức ảnh hưởng như thời kì "hiện đại", hậu hiện đại, đương đại.