Hoàn cảnh hậu hiện đại
by Jean-François Lyotard
1 reviews

Review sách Hoàn cảnh hậu hiện đại

Thật khó để có thể rate 1 cuốn thuộc tủ sách tinh hoa, và cuốn này cũng vậy, bởi có thể giá trị của nó không chỉ đánh giá bởi bản thân nội dung mà còn cả sức ảnh hưởng ở thời điểm nó ra đời. Và cuốn này cũng vậy. Theo mình, cuốn sách trình bày về những thay đổi trong sự hợp thức hóa tri thức khoa học trước và sau thời hiện đại (thời công nghiệp). Những nội dung của nó ở thế giới có thể đã quen thuộc (chẳng hạn cháu GS Nguyễn Lân Dũng sang Mỹ nghiên cứu mà không biết để làm gì) nhưng ở Việt Nam có vẻ còn khá mới. Với cá nhân mình, mình cũng có câu trả lời cho băn khoăn về việc nhiều người quá lạm dụng tư duy kết quả/hiệu quả để đánh giá một việc.