Hiện tượng con người
by Pierre Teilhard De Chardin
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hiện tượng con người

Nếu ai đó nghĩ rằng đây là cuốn sách đào sâu khám phá về loài người thì xin hãy nghĩ lại, vì cuốn sách này, đúng như phần gập lại của bìa 1 có ghi, bàn về sự tiến hóa của vũ trụ, và tên sách thực sự dễ gây hiểu nhầm cho người mua.

Sự 'tiến hóa của vũ trụ' được cuốn sách trình bày ở mấy chương đầu có lẽ không khác các khóa học về lịch sử vũ trụ và thuyết tiến hóa là bao, mình chỉ ghi nhận 1 vài điểm mình cho là độc đáo: tác giả cho là quan niệm tiến hóa thời của ông bị hụt 1 giai đoạn giữa các đại phân tử và các tế bào, cũng như có thể có nhiều hướng phát sinh sự sống khác nhau, không chỉ là các hạt coa-xéc-va (theo mình hiểu là thế), và việc không phát hiện ra dấu hiệu tiến hóa là do sự xóa dấu vết của tự nhiên sau khi tiến hóa hoàn tất, cũng như việc không thể tạo ra sự sống/chất hữu cơ từ chất vô cơ vì điều đó chỉ có thể xảy ra đúng 1 lần trong toàn bộ tiến trình lịch sử.

Tác giả có đặt câu hỏi về hướng tiến hóa và đưa ra câu trả lời của bản thân: tiến hóa không vô định mà có xu hướng tăng dần Ý thức, đỉnh cao hiện tại là con người, và tương lai sẽ hướng tới điểm Omega, nơi mọi ý thức tập hợp. Đó là cái mà sự 'tiến hóa vũ trụ' hướng đến.