Review sách Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại - Các Vấn Đề Nhận Thức Luận

Một cuốn sách ok cho ai muốn tìm hiểu về hậu hiện đại. Một vài chỗ tác giả viết còn chưa ổn, phần nội dung chính do mình chưa đi sâu tìm hiểu hậu hiện đại nên chưa thể đánh giá, nhưng cảm nhận của mình là ok. Cá nhân mình thì không muốn nói là sính ngoại nhưng các tác giả đáng tin cậy về mặt học thuật ở Việt Nam không nhiều, và tác giả cuốn này là một cái tên khá xa lạ nên mình vẫn đặt mấy phần hoài nghi khi đọc.