Câu Truyện Triết Học
by Will Durant
1 reviews

Review sách Câu Truyện Triết Học

Một cuốn sách dễ hiểu, khá hấp dẫn qua lời kể của Will Durant.

Trong các cách tiếp cận khác nhau về việc giới thiệu triết học cho đại chúng, Will chọn cách chỉ ra một vài nhân vật và đi sâu vào các nhân vật đó, hay nói một cách nào đó là số lượng hơn chất lượng. Will kể về bối cảnh, đời tư, tư tưởng và cuối cùng là phê bình đánh giá của ông về từng nhân vật. Phần câu chuyện thì Will làm quá tốt, phần tư tưởng thì không phải lúc nào cũng dễ hiểu, một phần có lẽ do bản dịch.

Có 2 điều cần bàn về lựa chọn của Will. Một là chọn ai để giới thiệu. Với hiểu biết của mình về triết học, có vẻ Will không chọn ra các nhân vật có tính đại diện cho tất cả các thời kì, cụ thể ở đây là thời hậu Hy Lạp. Theo mình thì 2 nhánh duy lý - duy nghiệm vẫn mang tính đại diện nhất cho thời kì từ Phục Hưng trở về sau. Tuy nhiên Will có thể có ý đồ riêng, khi cách chọn mình đưa ra đã quá quen thuộc, thì các nhân vật khác được Will giới thiệu có thể bổ sung vào phần chưa được nhắc tới, chẳng hạn Spencer.

Thứ hai là chọn những nội dung nào trong tư tưởng của từng nhân vật. Không rõ các vị hậu Hy Lạp như nào, nhưng nếu nói về Plato hay Aristotle, thì mình hay nghĩ đến cái hang hoặc 4 nguyên nhân. Một lần nữa, cũng khó đánh giá vì cùng lý do như trên là các cái mình thấy chưa có thì có thể Will cảm thấy nhắc nhiều rồi không cần phải nhắc lại nữa.

Chốt lại, đây là một cuốn tốt, nhưng bởi cách lựa chọn của Will nên mình đề xuất đọc kèm thế giới của Sophie - một cuốn dù cách viết không bằng nhưng cho cái nhìn bao quát hơn đối với người mới làm quen triết học.

Cuối cùng, bản mình đọc là bản chưa update, chỉ dừng lại ở Nietzsche, có điều kiện mình sẽ mượn sách đọc nốt 2 chương mới.