Cuốn này cung cấp một cái nhìn khá bao quát về triết học phương Tây từ thưở sơ khai đến nay. Mình đánh giá cao cuốn này ở điểm nó đã kết hợp khá tốt các yếu tố kể chuyện, sự chọn lọc các triết gia cũng như các tư tưởng có tính đại diện xuyên suốt lịch sử triết học phương Tây, đặc biệt so với một vài cuốn khác thì cuốn này còn bao gồm cả trào lưu giải cấu trúc, giúp mình lần đầu... đọc tiếp
Trí tuệ phương Đông
by updating
1 reviews
 Cuốn này là một dẫn nhập khá ổn để tìm hiểu về các tư tưởng phương Đông, bởi nội dung không quá nặng nề và cách viết kết hợp với cả các khía cạnh văn hóa liên quan tới các tư tưởng đó, nên khi đọc thì cũng có thể nắm được một chút về văn hóa luôn (có lẽ ảnh hưởng qua lại giữa tư tưởng và văn hóa là không ít). VD: đám cưới của đạo Hindu, tục đốt vàng mã, thờ cúng tổ tiên c... đọc tiếp
Về mặt lượng, cuốn sách cung cấp một dung lượng hơi nhiều cho một người chưa quen với chủ đề này, chẳng hạn phần triết học Hàn Quốc gần như nước đổ đầu vịt với mình, bởi mình không biết gì và cũng không có ý định tìm hiểu về nó. Sự hơi nhiều này còn thể hiện ở phần triết học Trung Quốc, với khá nhiều nội dung liên quan đến giai đoạn Nho - Phật - Lão kết hợp, phản ánh một bức tr... đọc tiếp
Dẫn Luận Về Tâm Lý Học
by Gillian Butler, Freda McManus
1 reviews

Một cuốn sách dẫn nhập tốt về tâm lý học ở 2 khía cạnh:

- Lối viết dễ hiểu, hấp dẫn

- Lượng vừa phải, không quá nặng nề cho những ai chưa từng tìm hiểu về tâm lý học nhưng cũng đủ để người đọc có được cái nhìn sơ lược nhưng cũng đa dạng về tâm lý học, cũng có những điểm khiến người đọc phá bỏ định kiến cá nhân, đặc biệt là về các bài test về nhân cách hiện nay.

... đọc tiếp