Em Là Nhà
by Lan Rùa
6 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

"Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, chỉ sợ không có anh siết chặt tay em."

Khi mà rước "em yêu" - quyển sách mới còn thơm mùi giấy, mình cứ tủm tỉm cười. Ôi sao mà thơm phức, vừa thơm vừa thích, sờ sướng cả tay. Vì nàng đã mê tít tác giả rồi, cũng đã đọc trên mạng rồi, bây giờ sở hữu đường đường chính chính, rất là hạnh phúc!

Vì nàng chậm chân nên chẳng kịp đặt bản... đọc tiếp