Review sách Little Stories - To Share With Your Friends

Lưu Ly đã review

Mình không phải là một người giỏi tiếng anh, trơ ơở cở mở chở ở mức trung bình, bởi vậy việc tăng vốn từ vặng và tăng khả năng đọc hiểu là điều rất cần thiết với mình. Trong hành trình đi tìm những cuốn sách, những phương pháp tối ưu việc học, mình phát hiện ra Little Stories - To Share With Your Friends cuốn sách tiếng anh đơn giản đầu tiên mình đọc thử. Về cơ bản cuốn sách khả nhỏ chỉ rộng khoảng bằng một cuons truyện tranh thông thường. Đây không phải là cuốn sách viết về một câu truyện cụ thể nào đó là là một bộ sưu tập những câu truyện ngắn bằng tiếng anh chỉ khoảng 1 đến 2 mặt giấy. Mỗi câu truyện đều có những bài học rút ra và một phần tổng hợp những từ mới trong từng câu truyện. Đây là cuốn sách do một giáo viên tiếng anh đến từ Canada biên soạn với kinh ngiệm dạy học ở Việt Nam từ năm 2015 cô măng đến những câu truyện nhẹ nhàng phù hợp với sở thích giới trẻ. Mỗi sáng thức dậy đọc một câu truyện tiếng anh nhẹ nhàng để đón nắng mới thật tuyêt phải không ?