Review sách Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền Lực Bà Rồng (Tái Bản 2016)

Trúc Chi đã review

Nếu như bạn học sử, và chỉ đắm mình vào trong những trang sử trong sách giáo khoa, bạn sẽ thấy mọi việc thật khô khan và sẽ đến một lúc, bạn cảm thấy chán ngấy với những dòng sự kiện, những năm tháng... đã đến lúc bạn tìm hiểu về lịch sử qua những phương diện mới. Trong quyển "Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng", những gì bạn thấy được không chỉ là lịch sử, mà còn là những câu chuyện bên lề, những câu chuyện sẽ không bao giờ xuất hiện trong sách giáo khoa về những con người đã từng có tồn tại. Mình từng đọc qua "Nữ hoàng phong lan", "Nữ hoàng cuối cùng" và mình có thể nói những tác phẩm này đều nói lên trong lịch sử của nhân loại, đã có những người phụ nữ quyền lực như thế nào.