Oxford Learner's Pocket Grammar
by John Eastwood
1 reviews

Review sách Oxford Learner's Pocket Grammar

Đúng như tên gọi của cuốn từ điển, Oxford Learner's Pocket Grammar thật sự là một cuốn từ điển hữu ích và tiện dụng. Cuốn từ điển có đến 180 chủ đề ngữ pháp, viết khá đầy đủ, ngắn gọn và hàm súc Nhỏ và nhẹ, bạn có thể cho cuốn từ diển vào túi xách, thích hợp để bạn có thể ôn luyện ngữ pháp bất cứ nơi đâu. Tóm lại về chất lượng và lợi ích cuốn từ điển này đem lại thì ai cũng biết rồi.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng cuốn từ điển này cũng có nhiều hạn chế. Vì yếu tố "cầm tay" của cuốn từ điển, những chủ đề ngữ pháp chỉ viết ở mức đầy đủ, cung cấp đủ một lượng kiến thức chứ không sâu sắc. Chẳng hạn, với chủ đê Reported speech, cuốn từ điển chỉ cung cấp cho bạn đọc về cấu trúc và cách dùng, không nói rõ cách thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn..... Cuốn từ điển này sẽ rất thích hợp với các bạn đã thành thạo muốn trau dồi thêm, và hoàn toàn không thích hợp với các bạn mới học, vì nó hoàn toàn được viết bằng tiếng anh, không có nhiều vdụ và bài tập để kiểm tra bạn đã hiểu được bao nhiêu % ngữ pháp. Thật ra ở cuốn từ điển nãy cũng đã ghi rõ: chỉ thích hợp sử dụng cho các bạn ở trình độ B2, C1, C2 (upper-intermediate và advanced). Mong các bạn để ý đến điều này trước khi rinh cuốn từ điển về.