Sách đã đọc (7)
Bắt Trẻ Đồng Xanh
J. D. Salinger
8.0
Mật Mã Văn Hóa
Clotaire Rapaille
1.0
Tâm Thành Và Lộc Đời
Thành LộcNguyễn Thị Minh Ngọc
0.0
Chuyện Tình Giai Nhân
Trương Ái Linh
0.0
Sách yêu thích (3)
Kitchen
Banana Yoshimoto
4.0
Totto-Chan Bên Cửa Sổ
Kuroyanagi Tetsuko
11.0
Sách muốn bán (2)
Một số quyển mình đọc rồi thấy không hợp và nhà mình thì cũng nhỏ, nên... :D
Chuyện Tình Giai Nhân
Trương Ái Linh
0.0
Tâm Thành Và Lộc Đời
Thành LộcNguyễn Thị Minh Ngọc
0.0
Sách đang đọc (1)