Lược Sử Tôn Giáo
by Richard Holloway
2 reviews

Review sách Lược Sử Tôn Giáo

Chang Chang đã review

Các tôn giáo hiện tại trên thế giới là các phiên bản khác nhau của câu chuyện (1) ai đã tạo ra vũ trụ này và (2) điều gì xảy đến với con người sau khi chết đi.

Vậy nên cuốn sách này kể cho ta một cách khái quát, sơ lược và dễ hiểu về sự hình thành, phát triển của câu chuyện của từng tôn giáo và vị thế của nó trong suốt chiều dài lịch sự thế giới theo thứ tự không gian và thời gian.

Các tôn giáo được bàn đến gồm có Do Thái giáo, Kito Giáo, Hồi Giáo (ba tôn giáo này có cùng nguồn gốc - thờ Thiên chúa), Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, Khổng Giáo, Đạo Giáo, Thần Đạo và các giáo phái nhỏ khác.

Các câu chuyện tôn giáo này rất thú vị và dễ hiểu. Chẳng hạn như Ấn Độ Giáo và Phật Giáo cho rằng vũ trụ hiện tại được tạo ra từ một cái gì độc nhất gì đấy (giống như linh hồn của vũ trụ và hiện diện trong khắp vạn vật, nhưng không phải là thần bởi thần cũng do cái đó tạo ra) và theo thuyết luân hồi. Trong khi đó ba tôn giáo thờ thiên chúa lại cho rằng vũ trụ do chúa tạo ra và theo thuyết thiên đường - địa ngục, cuộc đời trần thế chỉ là kiếp sống tạm mà thôi.

Hay như Ấn Độ Giáo là tôn giáo cổ xưa nhất này (2000 TCN), đến Do Thái Giáo (1800 TCN), đến Đạo Phật (500 TCN), và Công Giáo (thời kỳ CN), Hồi Giáo (7 SCN), Khổng Giáo (100 TCN).

Bên cạnh các câu chuyện tôn giáo, điều mình khá thích ở cuốn sách này là việc tác giả dành hẳn hai chương riêng để hướng dẫn người đọc cách tư duy trải nghiệm tôn giáo cho đám người vô thần như mình (Love it <3).

Sách không dài lắm, khoảng gần 300 trang thôi.

***************

Sách kể chuyện nên lôi cuốn và dễ đọc nhắm. Mình là một người vô thần, và tác giả đã thuyết phục được mình rằng các câu chuyện tôn giáo không hề vô lý một chút nào cả, nếu ta thử đứng từ góc nhìn khác để quan sát.
Review khác về sách này 1
Như một sự phản ánh có hiểu biết về tình trạng đức tin ở thế giới phương tây trong thế kỷ 21, được viết bởi một người có nhiều kinh nghiệm (Holloway là cựu giám mục của Edinburgh – tiền thần của nh... chi tiết