Lược Sử Tôn Giáo
by Richard Holloway
2 reviews

Các tôn giáo hiện tại trên thế giới là các phiên bản khác nhau của câu chuyện (1) ai đã tạo ra vũ trụ này và (2) điều gì xảy đến với con người sau khi chết đi.

Vậy nên cuốn sách này kể cho ta một cách khái quát, sơ lược và dễ hiểu về sự hình thành, phát triển của câu chuyện của từng tôn giáo và vị thế của nó trong suốt chiều dài lịch sự thế giới theo thứ tự không gian và ... đọc tiếp
Chang Chang đã thêm 1 sách vào thư viện
Lược Sử Tôn Giáo
by Richard Holloway
2 reviews
MÙI HƯƠNG
by Patrick Suskind
16 reviews
Có 16 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Mùi hương - Patrick Suskind-

Là một câu chuyện có bối cảnh ở nước Pháp thế kỷ XVIII, kể về cuộc đời một nhà chế tạo mùi hương đã đạt đến đích cuối cùng của sự say mê mùi hương của mình.

Nhà chế tạo đó hoàn toàn cảm nhận thế giới và cuộc đời mình thông qua mùi hương mà ông ta ngửi được chứ không phải bằng đôi mắt.

Cái đích đó là việc tạo ra một thứ mùi thơm l... đọc tiếp