Review sách Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20 (Tái Bản)

Bùi Yến đã review


Review khác về sách này 2
Nguyễn Mai Hương đã review sách này

Mình bị cuốn sách thu hút từ tựa đề và sau khi đọc thử một lát thì mình quyết định đi mua ngay 1 cuốn. Bìa sách và giấy bình thường, rõ ràng, dễ đọc. Sau một thời gian ngâm cứu thì mình thấy cuốn s...

chi tiết