Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

"It's just a dumb key chain!" Buster says when Zack brings his alligator to school for show-and-tell. But Bridget is no ordinary key chain. When she falls into the aquarium, she grows to full size! Whirling, dancing, and singing, the zany girl 'gator turns the classroom upside down. Show-and-tell will never be the same again!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Shirley Mozelle,J Watts
Nhà xuất bản Harpercollins Publishers (Australia) Pty Ltd
Năm phát hành 08-1998
ISBN 9780064442480
Trọng lượng (gr) 181
Kích thước 1.0 x 21.0 x 15.0
Số trang 64
Giá bìa 51,000 đ