Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

It seems like a regular field trip to a natural history museum--until Zack gets locked inside for the night and discovers what really goes on in those display cases when no one is watching. A tribe of curious Neanderthals, rampaging woolly mammoths, prehi

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dan Greenburg
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780448426327
Trọng lượng (gr) 50
Kích thước 18.3x14.1
Số trang 51
Giá bìa 80,000 đ