Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

My clone looks like me. My clone talks like me. He helps me with my homework and takes care of my bullies. And he could be the answer to all my problems. Or he could be my biggest one yet!"

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dan Greenburg
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780448415604
Trọng lượng (gr) 45
Kích thước 19.7x13.3
Số trang 57
Giá bìa 80,000 đ