Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

What I wanted was a cute little kitten. Instead, I got a tough tomcat that talks. And that's not all! He says he's my Great-Grandpa Julius and he needs my help. And messy litter box or not, family is family!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dan Greenburg
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780448412603
Trọng lượng (gr) 45
Kích thước 20.3x13.3
Số trang 59
Giá bìa 80,000 đ