Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Penguin Books Ltd
ISBN 9780140380149
Trọng lượng (gr) 96
Kích thước 1 x 12.4 x 19.6
Giá bìa 168,000 đ