Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Yonsei University Korean Vocabulary Grammar (Advanced)

머리말

일러두기

내용 구성

제1과 역사

01 역사 교육의 필요성

02 역사의 기록

03 역사를 바꾼 사건

04 신화와 역사

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 연세대학교 한국어학당
Nhà xuất bản 연세대학교 출판문화원(구 연세대학교출판부)
ISBN 9788968501784
Trọng lượng (gr) 801
Kích thước 18.7 x 25.7 x 2.2 cm
Số trang 376
Giá bìa 740,000 đ