Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xuân Thủy - Nhà Hoạt Động Chính Trị, Ngoại Giao Xuất Sắc, Nhà Báo, Nhà Thơ Lớn

Đồng chí Xuân Thủy, nguyên Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã từng giữ nhiều trọng trách trong Đảng, Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Dân tộc thống nhất…

Cuốn sách dày gần 700 trang, tập hợp các bài viết, bài báo, bài thơ chọn lọc, bài phát biểu của các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận, của các nhà nghiên cứu, người thân, bạn bè về đồng chí Xuân Thủy... Cuốn sách còn bao gồm một số bài hồi ký của đồng chí Xuân Thủy về thời kỳ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám 1945 và về những chặng đường của báo Cứu quốc cho đến kháng chiến chống Pháp. Mỗi bài viết, bài nói trong cuốn sách với những cách viết, cách cảm nhận khác nhau nhưng tựu chung lại đều thể hiện tình cảm, lòng yêu quý, kính trọng... của người viết đối với đồng chí Xuân Thủy. Ngoài ra, nhiều bài viết còn tập trung đánh giá những công lao to lớn của đồng chí Xuân Thủy đối với đất nước trong các dịp kỷ niệm và trao tặng Huân chương Sao Vàng. Đặc biệt, cuốn sách cũng đã dành riêng một phần để trích dẫn những dòng nhật ký của đồng chí Xuân Thủy ghi lại rất sinh động và phong phú một thời kỳ hoạt động đối ngoại đặc biệt của đồng chí nói riêng và của nhân dân ta nói chung.

Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những bài học quý giá, những hiểu biết sâu sắc hơn về một nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn, một nhà lãnh đạo có nhân cách lớn, có tài năng đa dạng, có tâm hồn trong sáng, lạc quan, luôn luôn tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211122444
Trọng lượng (gr) 2879
Kích thước 24 x 16
Số trang 674
Giá bìa 210,000 đ