Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Các Quy Chế Giám Sát, Chất Vấn Trong Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng cũng như việc phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, nội dung lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng đều có sự đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, thể hiện trong việc không ngừng hoàn thiện quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác nhằm góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm khắc các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng hoạt động của từng tổ chức đảng và trong toàn Đảng.

Cuốn sách được biên soạn góp phần giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng cũng như việc phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị.

Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21-3-2013 ban hành Quy chế giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 20-6-2012 của ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng; Quyết định số 158-QĐ/TW, ngày 15-5-2008 ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 30-7-2012 của ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp của Ban Chấp hành đảng bộ các cấp.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045704271
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 174
Giá bìa 32,000 đ