Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xu Hướng Vận Động Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Trong Quá Trình Đổi Mới

Giai cấp công nhân là một phạm trù lịch sử, ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản, là chủ thể quyết định bước quá độ xã hội từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Trong thời đại  ngày nay, có ý kiến cho rằng, giai cấp công nhân đã được trung lưu hóa, không còn tồn tại với tính cách giai cấp mà tan biến vào các giai tầng khác. Giai cấp công nhân đã, đang và sẽ có nhiều biến động về cơ cấu, số lượng, chất lượng, tâm lý, tư tưởng, tác phong lao động...; đã bộc lộ những mặt mạnh cũng như những hạn chế của mình.

Trong tình hình đó, giai cấp công nhân có thêm những đặc điểm, biểu hiện mới, vấn đề nhận diện giai cấp công nhân Việt Nam bao gồm những ai?, xu hướng vận động ra sao?, cần có phương hướng, giải pháp nào để xây dựng giai cấp công nhân nước ta hiện nay...

Tất cả những điều đó được phân tích rõ trong cuốn Xu Hướng Vận Động Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Trong Quá Trình Đổi Mới.

Cuốn sách là tài liệu góp phần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm tìm ra những phương hướng và giải pháp cho vấn đề xây dựng và phát triển giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tiến trình đổi mới.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Phạm Văn Giang
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211117457
Trọng lượng (gr) 280
Kích thước 19 x 13
Số trang 166
Giá bìa 26,000 đ