Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách là công trình nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến cơ chế bảo về Hiến Pháp, từ cơ sở lý luận đến quá trình phát triển, thực trạng bảo về Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra các giải pháp về xây dựng và hoàn thện cơ chế bảo vệ Hiến Pháp, góp phần bảo đảm tính thượng tôn của pháp luật nói chung và Hiến pháp nói riêng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGS TS Nguyễn Quốc Sửu
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279106165
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 324
Giá bìa 99,000 đ