Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân Ở Địa Bàn Các Tỉnh Tây Nguyên Hiện Nay

Cuốn sách tập trung làm rõ đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng; phân tích thực trạng công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở Tây Nguyên, từ đó đưa ra những dự báo và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách an ninh - quốc phòng khu vực Tây Nguyên và những ai quan tâm tới vấn đề này.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Lê Văn Đính, TS Vũ Anh Tuấn
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045707708
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 254
Giá bìa 44,000 đ