Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xây Dựng Hệ Thống Kết Cấu Hạ Tầng Đồng Bộ, Hiện Đại

Trong cuốn sách, các tác giả đã phân tích rõ thực trạng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của nước ta đến năm 2010, bao gồm các thành tựu đã đạt được, các hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn vừa qua. Phần quan trọng của cuốn sách đề xuất phương hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020.

Một trong những điểm mới mang tính chất đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng được đề cập trong nội dung cuốn sách là đổi mới tư duy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xác định rõ vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Bá Ân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211116443
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 211
Giá bìa 37,000 đ
Thể loại