Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên Nông Thôn Vững Mạnh

Đội ngũ đảng viên là nền tảng, là lực lượng, là trí tuệ của công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, làm cho Đảng trường tồn. Một vài câu hỏi đặt ra là "vì sao đảng viên đông mà chưa mạnh?"; điều gì tác động cản trở sự vững mạnh của đội ngũ này; giải pháp nào xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và đội ngũ đảng viên nông thôn nói riêng vững mạnh?

Cuốn sách tập trung làm rõ vai trò, vị trí đội ngũ đảng viên trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, phân tích và đánh giá về thực trạng đội ngũ đảng viên nông thôn hiện nay trên bình diện chính trị - xã hội, tư tưởng, tổ chức. Các tác giả đã chỉ ra những tác động làm ảnh hưởng đến đội ngũ đảng viên nói chung, đội ngũ đảng viên nông thôn nói riêng, làm rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ đảng viên, trên cơ sở đó xác định một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn vững mạnh trong điều kiện hiện nay.

Đây là vấn đề khó và rộng, hơn nữa lại được ít người quan tâm, vì vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết trong công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đức Lượng
Dịch giả An Lý
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211112872
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 194
Giá bìa 35,000 đ