Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

'Đây không phải là cuốn sách viết về các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có sức thu hút lớn. Cũng không phải là cuốn sách về các sản phẩm, các khái niệm sản phẩm hay những thấu hiểu về thị trường mang tính chất có tầm nhìn xa. Cuốn sách này cũng không trình bày về các hoài bão của một doanh nghiệp. Mà đây chính là cuốn sách viết về cái gì đó quan trọng, trường tồn hơn nhiều - những công ty hàng đầu, có tầm nhìn xa, hoài bão lớn'. Đó chính là lời của hai đồng tác giả Jim Collins và Jerry Porras trong 'Xây dựng để trường tồn' - cuốn sách chấn động đã đập tan những huyền thoại và suy nghĩ sai lầm, đồng thời đưa ra những hướng dẫn thực tế cho những ai có mong muốn xây dựng nên những công ty vĩ đại và trường tồn theo thời gian.

Dựa trên một dự án nghiên cứu kéo dài 6 năm tại trường kinh doanh thuộc Đại học Stanford, các tác giả lập ra một danh sách gồm 18 công ty vĩ đại và trường tồn (có 'độ tuổi' trung bình gần 100 năm và lợi nhuận cổ phần vượt hơn thị trường chung khoảng 15 lần kể từ năm 1962), sau đó nghiên cứu và so sánh từng công ty và với một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ. Nghiên cứu và so sánh được tiến hành trong suốt chiều dài lịch sử cuả các công ty, từ lúc khởi nghiệp đến khi đạt quy mô trung bình, rồi quy mô cỡ lớn. Trong suốt quá trình đó, các tác giả lặp đi lặp lại câu hỏi: 'Cái gì đã tạo ra sự khác biệt giữa những công ty vĩ đại và trường tồn này với những công ty khác?'...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jim Collins, Jerry IPorass
Dịch giả Nguyễn Dương Hiếu
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8934974101055
Trọng lượng (gr) 620
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 548
Giá bìa 110,000 đ
Thể loại