Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Xã Trưởng Chơi Ngông

Cuốn sách tập hợp 46 bài viết chọn lọc đã đăng trên báo Đại đoàn kết, báo Nhân dân… trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 2013.

Dưới hình thức kể chuyện, bình luận thời sự, tiểu phẩm báo chí, hoặc những ghi chép dạng kí sự mắt thấy tay ghi, các bài viết phản ánh khách quan những tiêu cực, những căn bệnh mới nảy sinh trong xã hội 20 năm trở lại đây; đấu tranh, vạch mặt những cán bộ, đảng viên sai phạm, biến chất; nhiều vấn đề diễn ra đã lâu nhưng đến nay vẫn mang ý nghĩa thời sự và tính chiến đấu cao.

Đằng sau những câu chuyện kể là mong muốn nhân lên những tấm gương người cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt đẹp và bản lĩnh cách mạng vững vàng để xã trưởng chơi ngông không chỉ là cột cờ Cao Kều trong bó đũa, mà từng cán bộ, đảng viên đều là những ngọn cờ tiền phong, gương mẫu, luôn ngẩng cao đầu, không thẹn với lòng minh và với nhân dân.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Lân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045705957
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 253
Giá bìa 44,000 đ