Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Through a range of exciting activities, this two-level series draws on students' world knowledge, beliefs, and personal experiences to teach various aspects of the writing process. The first level of this two-level writing text draws on students' world knowledge, beliefs, and perceptions to teach organization and other aspects of the writing process.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Arlen Gargagliano
Nhà xuất bản Cambridge
ISBN 9780521606264
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 27.9 x 21.8
Số trang 128
Giá bìa 389,000 đ