Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Reg Grant
Nhà xuất bản Dorling Kindersley Publishers Ltd
ISBN 9781405328715
Trọng lượng (gr) 5
Kích thước 28.3 x 2 x 21.9
Giá bìa 471,000 đ