Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

To Help Students Expand Their Fluency, World Pass Focuses On Dynamic Vocabulary Building, Essential Grammar, And Stimulating Listening, Speaking, Reading, And Writing Activities That Emphasize The Language They Need For Real World Communication.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Stempleski
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9780838406700
Trọng lượng (gr) 522
Kích thước 27.2x21.3
Số trang 176
Giá bìa 217,000 đ