Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chưa có

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Stempleski
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9781111061913
Trọng lượng (gr) 840
Kích thước 27.7x21.7
Giá bìa 473,000 đ