Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Kristin L. Johannsen
Nhà xuất bản Cengage Learning, Inc
Năm phát hành 11-2014
ISBN 9781285848372
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 1.0 x 27.0 x 21.0
Giá bìa 288,000 đ